Komornik Rybnik

Strona Główna


Dane Kancelarii

ul. Świętego Antoniego 10
44-200 Rybnik


Kontakt:

Tel.: 032 423-15-71
Fax: 032 423-16-42
e-mail: rybnik1@komornikid.pl

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek, środa, piątek
8:00 - 15:00
wtorek, czwartek
7:30-15:00
Godziny przyjęć stron:
środa: 9:00 - 12:00

Numer rachunku bankowego Kancelarii:
95 1020 2472 0000 6902 0123 4608
PKO BP S.A. o/Rybnik
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
 

W celu maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie informacji w trybie art. 761 k.p.c. niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, kancelaria wykorzystuje elektroniczną wymianę informacji z następującymi podmiotami:


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.